مراحل بعدی

ما به طور خلاصه fitting و predicting برآوردگر ها، مراحل پیش پردازش، ابزار های اعتبار سنجی متقابل و جستجو خودکار ابر پارامتر هارا شرح دادیم. این راهنما باید به شما یک نمای کلی از برخی از ویژگی های اصلی کتابخانه را ارائه دهد، اما چیزهای بیشتری برای scikit-learn وجود دارد!

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد تمام ابزارهایی که ما ارائه می‌دهیم به راهنمای کاربر ما مراجعه کنید. همچنین می‌توانید لیست کاملی از API عمومی را در مرجع API پیدا کنید.