درباره ما

sklearn.ir وب سایت ترجمه آزاد مستندات آموزش کار با کتابخانه یادگیری ماشین scikit-learn است. تمامی مطالب برگردان شده به فارسی از وب سایت رسمی scikit-learn است که تاییده ترجمه آن به فارسی گرفته شده است، به زودی لینک رجوع به نسخه فارسی در وب سایت رسمی قرار خواهد گرفت.

پیشبرد این کار توسط مشارکت جمعی افراد علاقه مند در مخزن گیت هاب انجام می‌شود. برای اطلاع از نحوه مشارکت در این کار به قسست ویکی گیت هاب بروید.

  • ترجمه یک کار داوطلبانه است و تنها نسخه رسمی / آخرین اسناد https://scikit-learn.org است.
  • تیم اصلی scikit-learn هیچ کنترلی روی این ترجمه ندارد و ممکن است قدیمی باشد.
  • در صورت بروز هرگونه مشكل در ترجمه، issue ها باید به مخزن همین ترجمه منتقل شوند، نه مخزن اصلی کتابخانه scikit-learn.