درباره ما

sklearn.ir وب سایت ترجمه آزاد مستندات آموزش کار با کتابخانه یادگیری ماشین scikit-learn است. تمامی مطالب برگردان شده به فارسی از وب سایت رسمی scikit-learn است که تاییده ترجمه آن به فارسی گرفته شده است.

لینک معرفی ترجمه در وب سایت اصلی scikit-learn: لینک

پیشبرد این کار توسط مشارکت جمعی افراد علاقه مند در مخزن گیت هاب انجام می‌شود. برای اطلاع از نحوه مشارکت در این کار به قسست ویکی گیت هاب بروید.

  • ترجمه یک کار داوطلبانه است و تنها نسخه رسمی / آخرین اسناد https://scikit-learn.org است.
  • تیم اصلی scikit-learn هیچ کنترلی روی این ترجمه ندارد و ممکن است قدیمی باشد.
  • در صورت بروز هرگونه مشكل در ترجمه، issue ها باید به مخزن همین ترجمه منتقل شوند، نه مخزن اصلی کتابخانه scikit-learn.